תכנית "משולש עטרות" אושרה: 8 מגרשים לתעשייה בגדלים שבין כ-4 עד כ-13 דונם

עריית י-ם באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה החליטה להמליץ לוועדה המחוזית לאשר את  תכנית "משולש עטרות", להרחבת אזור התעשייה עטרות בתחום שממזרח לאזור הקיים.
מפרטי התכנית עולה כי השטח הכולל לתעשייה הינו כ-70 דונם וסך שטחי הבניה המרביים הם כ-210,000 מ"ר

הדמיות לתכנית - קרדיט לאלי אילן - אדריכלים ובינוי ערים בע"מ.

שטח התוכנית כ-117 דונם, והיא ממוקמת ממזרח לאזור התעשייה עטרות – מדרום לדרך 45, ממזרח לדרך נמל התעופה וממערב לדרך רמאללה – היא דרך 60.

התכנית כוללת 8 מגרשים לתעשייה בגדלים שבין כ-4 עד כ-13 דונם. השטח הכולל לתעשייה הינו כ-70 דונם וסך שטחי הבניה המרביים הם כ-210,000 מ"ר.

הדמיות לתכנית - קרדיט לאלי אילן - אדריכלים ובינוי ערים בע"מ.

מלבד מגרשים לתעשייה מייעדת התכנית מגרש בגודל 2.5 דונם בייעוד מבנים ומוסדות ציבור לצרכים עירוניים שונים, שטח למערכת דרכים פנימית וכן רצועות להרחבת דרך או עיצוב נופי בסמוך לדרך נמל התעופה ודרך רמאללה.

התכנית יזומה על-ידי מינהל התכנון בעיריית ירושלים והוכנה באמצעות הרשות לפיתוח ירושלים.

לקידום התכנית חשיבות רבה ובעקבות אישורה יוכלו בעלי הקרקע להוציא היתרי בניה ולהרחיב את אזור התעשייה של עטרות הסובל ממחסור של מגרשים חדשים לפיתוח.

הדמיות לתכנית - קרדיט לאלי אילן - אדריכלים ובינוי ערים בע"מ.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "עיריית ירושלים פועלת להקמה ושדרוג תשתיות ופיתוח תחומי כלכלה ותעסוקה, שבהם יש לירושלים יתרונות תחרותיים. תכנונם ובנייתם של אזורי תעשייה חדשים והרחבתם של אלה הקיימים, מאפשרת יצירת מקומות עבודה חדשים ופיתוח תעשייה משמעותית וענפה בירושלים".